• Tollenburglaan 3
  • 4033 DG Lienden
  • +31 (0)6 23273440

Herhaalopdrachten door eerdere samenwerking

Klantenbinding is belangrijk omdat naast de laagste honoraria nieuwe projecten vaak gegund worden op basis van vertrouwen door eerder opgebouwde succesvolle samenwerkingen. Kwalitatief goede en effectieve projecten worden veelal verkregen door herhaaldelijke samenwerking met vertrouwde en daardoor op elkaar afgestemde partners. Hier spelen de Lean- en BIM-concepten dan ook veelvuldig op in, het proces wordt steeds belangrijker voor een coördinator en juist hier liggen onze krachten.

Initiatief/Haalbaarheid en Projectdefinitiefase

Het begint bij de intake. Wij kunnen als sparringpartner dienen, waarbij wij vooraf een plan van aanpak kunnen bespreken, het mogelijke rendement en een eventuele maximale voorinvestering kunnen vaststellen. Met een risico-inventarisatie heeft u al in een vroeg stadium inzichtelijk waar u aan toe bent. Vervolgens kunnen wij u in de contractvorming adviseren, of dat nu een eigen contract of een verkregen contract is. Het is tegenwoordig een tendens verantwoordelijkheden bij de adviseurs neer te leggen, terwijl de honoraria juist dalen, hoe hiermee om te gaan? Hoever ga je als adviseur?

Structuur- tot en met Uitvoeringsgereed Ontwerpfase

Nadat het interne Plan Van Aanpak is afgestemd met het contact, gaan we procesmatig en efficiënt aan de slag volgens het GOTIK-principe: Geld Organisatie Tijd Informatie Kwaliteit en soms Politiek. Het ontwerp, de financiën, de planning, de techniek, de regelgeving etc. worden allemaal in elke fase nader op elkaar afgestemd. Elke fase wordt het plan duidelijker en verminderen de risico’s. In deze fasen wordt het project afgestemd met de gemeente, welstand, brandweer, nutsbedrijven, constructeur, installatieadviseur, aannemer en niet te vergeten de periodieke afstemming met de opdrachtgever, eventuele gebruikers en investeerder(s). Na elke fase wordt er getoetst aan het programma en wordt er voor zover nodig bijgestuurd. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden (SMART) wordt elke fase overzichtelijk afgesloten.

Beheer & Onderhoud

Na oplevering volgt de gebruiks-/exploitatiefase waarin de eigenaar/gebruiker verantwoordelijk wordt voor het gebouw. Wij ontzorgen door het beheer- en onderhoud te coördineren, opstellen van beheer- & onderhoudsplannen (MJOP), herstel- vervangings- en onderhoudsuitvoering enzovoorts. Specifiek voor het Onderwijs hebben wij in samenwerking met enkele basisscholen het GOO-pakket ontwikkeld.

Ervaring

2015: Nieuwbouw veebedrijf met vrijstaand Landhuis te Eck & Wiel, Nederland.

Nieuwbouw bedrijf en landhuis Agraplus 

Architect: Tastvol Architectuur & Interieur, Veenendaal.

Opdrachtgever: Van Zetten Agraplus, Eck & Wiel.

2014, 2015: Nieuwbouw, verbouw, restyling en brandveiligheid diverse PG-/somatiek-verpleeghuisvestingen voor Opella

Opella, verpleeghuisvesting voor PG- en somatiekbewoners

Architect: Divers

Opdrachtgever: Activ Vastgoed B.V., Ede

2014: Uitbreiding Dijkwoning te Geldermalsen, Nederland.

Uitbreiding Dijkwoning te Geldermalsen

Architect: Tastvol Architectuur & Interieur, Veenendaal.

Opdrachtgever: fam. Kroon (particulier), Geldermalsen.

2013: Transformatie en restyling kantoorgebouwen (veelal naar zorghuisvesting), Nederland.

Transformatie kantoor naar zorg: Bergman Clinics Ede

Opdrachtgever: Activ Vastgoed B.V., Ede.

2010: Nieuwbouw appartementen, winkelruimten, apotheek, horeca, ondergrondse stallingsgarage en herbestemming Hollandia-Wolfabriek naar kantoren, plan Brouwerspoort te Veenendaal, Utrecht.

 Brouwerspoort, Veenendaal

Architect                : A12 Architecten BNA, Veenendaal.

Opdrachtgever       : Brouwerspoort VOF (BAM Utiliteitsbouw & BAM Woningbouw), Utrecht.

2010: Nieuwbouw woningen plan Vathorst te Amersfoort, Utrecht.

Vathorst, Amersfoort

Architect                : A12 Architecten BNA, Veenendaal.

Opdrachtgever       : De Alliantie, Amersfoort.

2010: Nieuwbouw MultiFunctioneel Gebouw te Geffen, Noord-Brabant.

MFG Geffen

Architect                : A12 Architecten BNA, Veenendaal.

Opdrachtgever       : Adamasgroep, Arnhem / CNL management, Veenendaal.

2009: Nieuwbouw appartementen, winkelruimten, supermarkt, ondergrondse stallingsgarage, Centrumplan-Oost te Bunschoten-Spakenburg, Utrecht

Winkelcentrum, Spakenburg-Oost

Architect                : A12 Architecten BNA, Veenendaal.

Opdrachtgever       : Van Hoogevest Ontwikkeling, Amersfoort.

2008: Zorgcentrum en (zorg)woningen te Ederveen, Gelderland.

(Zorg)woningen Ederveen

Architect                : A12 Architecten BNA, Veenendaal.

Opdrachtgever       : CNL management, Veenendaal.

2003: Openhaardencentrum te Veenendaal, Utrecht.

Openhaardencentrum Veenendaal

Architect                : A12 Architecten BNA, Veenendaal.

Opdrachtgever       : Van Geenhuizen Beheer B.V., Veenendaal.

En verder:

- Herbestemming schoolgebouw tot zorgcentrum te Utrecht, Utrecht.

- Nieuwbouw appartementengebouw met parkeergarage te Voorburg-Leidschendam, Zuid-Holland.

- Renovatie en uitbreiding basisschool te Rhenen, Utrecht.

- Nieuwbouw woningbouw plan Floriande te Hoofddorp, Noord-Holland.

- Nieuwbouw autoshowroom en schadewerkplaats Bochane te Veenendaal, Utrecht.

- En vele andere projecten!