• Tollenburglaan 3
  • 4033 DG Lienden
  • +31 (0)6 23273440

Ketensamenwerking wordt in het Engels Supply Chain Management genoemd. Kort samengevat betekent dit een samenwerking binnen en tussen opeenvolgende schakels van een organisatie of bedrijfskolom. Alle afdelingen of organisaties in de keten die achtereenvolgens een rol spelen in het productie- of dienstverleningsproces werken zo met elkaar samen.

De situatie

Bedrijven werkten tot voor kort nog vaak op een traditionele wijze samen met hun klanten, leveranciers en/of adviseurs. Op basis van onderhandelingen probeert men het beoogde product of advies te verkrijgen voor de laagste prijs. Partijen zetten alles op alles om een concurrerende prijs aan te bieden en proberen zich zoveel mogelijk in te dekken tegen mogelijke overschrijdingen. Risico’s en verantwoordelijkheden worden zo veel mogelijk bij een ander neergelegd. Hierdoor worden (verbeter)kansen en mogelijkheden over het hoofd gezien die anders door middel van ècht samenwerken benut hadden kunnen worden. Ook ontstaat er een ‘vecht- c.q. claimcultuur’. Naast het ontbreken van een optimaal eindproduct is de opdrachtgever dus ook nog eens de dupe bij calamiteiten.

‘Vast’ in een keurslijf?

Traditionele adviseurs zijn terughoudend in ketensamenwerkingen, veelal architecten met het angstbeeld ‘vast’ te zitten in een keurslijf. Vanwege het voortbestaan worden ze toch gedwongen zich hierin te verdiepen en ontwikkelen: er is namelijk een verschil tussen ketenintegratie en ketensamenwerking. Bij een ketenintegratie maakt de adviseur deel uit van een aan elkaar gelieerde groep bouwbedrijven.

Ketensamenwerking; elke adviseur een passend puzzelstukBij ketensamenwerking is er echter géén overdracht van eigendom van een bedrijf. Ketensamenwerking betreft namelijk de afstemming en de manier waarop samen-werking geregeld wordt in de grenzen tussen diverse bedrijven (de schakels van de ketens). Dus geen keurslijf, maar de mogelijkheid gebruik te maken van de kennis van bedrijven die aan de voor- en achterkant van het proces betrokken zijn. Elk bedrijf heeft unieke competenties, zoals de visualisaties van een architect.

Ketensamenwerken lijkt op werken in een bouwteam. Het verschil is dat partijen in een bouwteam niet tegelijkertijd aan het project werken, het stokje wordt telkens doorgegeven (of ‘over de muur gegooid’) met kans op miscommunicatie en fouten. Het juiste(!) gebruik van de BIM-methodiek zorgt er overigens voor dat dit nadeel minder groot kan zijn.

De voordelen

Kruisbestuiving tussen adviseurs zorgt ervoor dat kennis en kunde wordt uitgewisseld waardoor een beter eindproduct wordt gerealiseerd in vergelijking met de traditionele werkwijze. Gezamenlijk en vanuit verschillende invalshoeken wordt er naar het ontwerp gekeken; door bijvoorbeeld aanpassingen in het ontwerp kan het onderhoud in de exploitatiefase veiliger, eenvoudiger maar ook stukken goedkoper word. Er vindt dus geen individuele controle meer plaats, maar een integrale, er wordt weer meer productgericht gewerkt. We zetten de voordelen van ketensamenwerking voor u op een rij:

- afnemende faalkosten;

- integrale kostenverlaging;

- betere kwaliteit voor de eindgebruiker;

- kortere doorlooptijd van projecten.

De opdrachtgever dient zich te realiseren dat het dus kan voorkomen dat er soms een hogere investering (in betere materialen bijvoorbeeld) nodig is om de exploitatiekosten uiteindelijk te laten dalen. Een langetermijnvisie is dus een vereiste.

En wat nu?

DvS management & adviesEen kennismaking/vrijblijvend gesprek met DvS management & advies over ketensamenwerking en uw bedrijf. Als initiatiefnemer van het Architectenconsortium deelt Dirk van Suilichem zijn ervaring met ketensamenwerking met u en kan hij u helpen de positie van uw bedrijf in de bouwkolom te versterken. Bij verdere begeleiding worden onder andere de volgende vragen beantwoord:

- Wat is (of zijn) de specifieke kracht(en) van uw organisatie (durf kleur te bekennen, uw bedrijfsstrategie)?

- Wat zijn uw ambities, wie zijn dan uw klanten en waar hebben die behoefte aan?

- Welke (typen) adviseurs zouden bijdragen uw doel te bereiken (te veel en te weinig werkt niet)?

- Hoe komt een ketensamenwerking vervolgens tot stand en hoe ‘hard’ is de ketensamenwerking (is met elkaar werken verplicht, is deze dynamisch, zijn de participerende adviseurs vast)?

- Hoe worden potentiële opdrachtgevers benaderd, kan er gezamenlijk een product ontwikkeld worden voor de markt die u ambieert?

- Hoe wordt gericht op het eindproduct gestuurd en wie heeft welke toegevoegde waarde (verantwoordelijkheid) in het proces?

- Hoe worden de financiën geregeld en wat is de verdeelsleutel bij extra winst of verlies?

 

Ketensamenwerking is een feit, het kan niet worden genegeerd. Kijk ook op www.ketensamenwerking.nl. Wat het voortbestaan van uw organisatie betreft; mis de boot niet, stap uit de prijsgevechten en in de markt!

De boot missen

Terug naar overzicht