• Tollenburglaan 3
  • 4033 DG Lienden
  • +31 (0)6 23273440

Een managementreview is een directierapportage. Grofweg gezegd wordt hierin het afgelopen jaar geanalyseerd (review) en worden er doelen gesteld voor het komende jaar (preview). Wij adviseren altijd om de managementreview te combineren met een managementpreview; zo krijg je slechts één overzichtelijk compact en compleet document. Dit document vertegenwoordigt vanuit de strategie het bureaubeleid, wordt jaarlijks vastgesteld, elk kwartaal getoetst en is het handvat voor de dagelijkse besturing vanuit het MT.

Voor een nadere toelichting met betrekking tot het nut van een dergelijk rapport klik hier (en kijk bij "Strategie, management(p)review; implementatie en inzicht") en hier (en kijk bij "Bureauleiding") . 

De opzet van een dergelijke rapportage dient te voldoen aan een aantal voorwaarden:

- Moet afgeleid zijn van, dus niet inhoudelijk tegenstrijdig met, de Strategienota c.q. het Meerjarenplan.

- SMART opgesteld: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgeboden.

- To-the-point/puntsgewijs, geen proza (max. 4-6 pagina’s).

- Onderverdeeld in hoofdaspecten. Veelal: Projectzaken, Financiële zaken, Personeelszaken en Algemene Zaken (zie ook uitwerking bij Bureaumanagement).

- Afgesloten door een samenvatting met vermelding van de MT-eindverantwoordelijke per hoofdaspect. 

Per hoofdaspect dient de management(p)review als volgt opgebouwd te zijn (voor zover van toepassing):

- Doelstellingen afgelopen jaar.

- Met welke middelen is dit getoetst/bijgehouden (input).

- Bereikte resultaten van deze doelstellingen (evaluatie).

- (Tussentijdse) acties naar aanleiding van de bereikte resultaten (maatregelen, follow-up, bijstellen doelstelling, etc.).

- Doelstellingen komend jaar.

- Met welke middelen moet dit worden bereikt.

 Succes!

Mochten er verder nog vragen en/of opmerkingen zijn, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Veel succes!

Terug naar overzicht