• Tollenburglaan 3
  • 4033 DG Lienden
  • +31 (0)6 23273440

Gemeenten blijven 'slechts' verantwoordelijk voor uitbreidingen en nieuwbouw. Schoolbestuurders moeten bezuinigen, krijgen een bescheiden jaarlijks budget voor het exterieur en moeten meer tijd vrijmaken voor facilitaire taken. Maar niet elke bestuurder heeft voldoende kennis van, of tijd voor, beheer- en onderhoud. Voor deze (financiële) risico’s wordt door de PO-raad dan ook gewaarschuwd.

Terug naar onderwijs

Reden voor DvS management & advies om schoolbesturen de helpende hand te bieden. Wij hebben daarom de samenwerking opgezocht met 3 basisscholen, een onderwijskundige en een digitaal vastgoedbeheerder. Deze samenwerking heeft als resultaat het betaalbaar kunnen ontzorgen van schoolbesturen met behulp van 'GOO'; Gebouwbeheer & Onderhoudspakket Onderwijs. Een pakket dat op maat samen te stellen is, passend binnen het budget en de strategie van elke school. Met als doel schoolbesturen tijd (en veelal extra budget) te geven voor hun primaire taken: onderwijs!

Stijgende (gebouw)lasten, dalend budget

Bestuurders hoeven niet bang te zijn dat ze het overzicht op hun gebouw verliezen: Facility management beheer & onderhoud basisscholen7 dagen per week, 24 uur per dag weten ze overal online wat de status van hun gebouw is. Archiefkasten kunnen weg, het gebouw wordt duurzamer en energiezuiniger wat weer een gunstige invloed heeft op de toekomstige exploitatie van de school. De leerlingaantallen lopen terug en de lumpsum wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal leerlingen of groepen… ondanks het feit dat de school niet kan meekrimpen maar door veroudering zelfs meer budget vraagt!

Vrijblijvend advies

Facility manager Dirk van Suilichem is inmiddels met verschillende scholen, federaties en stichtingen in gesprek hierover. Vraag ook een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan en profiteer mee van het resultaat van deze integrale samenwerking met diverse basisscholen.

Met dank aan

GOO is tot stand gekomen met medewerking van basisscholen de Morgenster, de Ericaschool en de SpringplankArchitectenconsortium-collega DigiCarto en onderwijskundige WIJS educatieve diensten. Lees meer info op de site van stichting Architectenconsortium.Frisse duurzame scholen

Terug naar overzicht