• Tollenburglaan 3
  • 4033 DG Lienden
  • +31 (0)6 23273440

Strategie, management(p)review; implementatie en inzicht

U heeft vast een strategie. En anders kunnen wij u hierbij helpen. Maar hoe implementeer je deze effectief in de organisatie? En wanneer en hoe meet je de resultaten en stuur je eventueel bij? In een management(p)review (ook wel directierapportage genoemd) staan kort en overzichtelijk de belangrijkste directiedoelstellingen van het afgelopen jaar, de doelstelling voor het komende jaar en de maatregelen hoe dit wordt bereikt. Per kwartaal kan dit worden getoetst, kan dit in het MT worden besproken en kan eventueel tijdig worden bijgestuurd. Zo heeft u eenvoudig inzicht in de stand van zaken van uw doelstellingen/strategie en kunt u periodiek bijsturen. Wij hebben een jarenlange ervaring in het opstellen van deze management(p)reviews en kwartaalrapportages en kunnen dit indien gewenst eenvoudig combineren met een ISO-9001 systematiek met certificering.

Personeelszaken

PersoneelszakenPersoneel is een belangrijk onderdeel voor het slagen van een onderneming. Directeur/eigenaren zijn vaak toppers in hun vakgebied waardoor een onderneming gegroeid is. Het personeelsbeleid neemt hierbij echter een steeds groter deel van het werk en energie in beslag terwijl de passie en soms zelfs kunde hier niet ligt. In dat geval is het effectiever om hier iemand voor in te schakelen. Voor een optimaal resultaat moet iedereen immers doen waar hij of zij goed in is, de investering kan gering zijn, het resultaat enorm.

Mogelijke items: vacatures, arbeidscontracten/CAO, ontslag, ziekte, trots/motivatie/sfeer, Persoonlijke Opleidings Plannen (POP), productiviteit, etc.

Projectzaken

ProjectzakenHoeveel kunt u besteden aan acquisitie, is de investering lonend? Wat is uw gemiddelde rendement, welke sectoren draaien goed en welke kunnen beter? Hoe zorgt u ervoor dat u tijdens een project weet hoe u er financieel ècht voor staat en hoe kan dit tijdig worden aangestuurd? Volstaat uw standaard contract, of hoe moet gereageerd worden op ontvangen 'wurgcontracten'? Hoeveel risico kunt en wilt u lopen? Mist u iemand op kantoor die als coach kan dienen voor uw technisch personeel? Zomaar een greep uit de vragen die u kunt hebben.

Mogelijke items: contractvorming, kostenbeheersing, OHW, coaching, beroepsaansprakelijkheid, planning, inzicht in projecttypen, etc.

Financiële zaken

Financiële ZakenElk kwartaal weten hoe groot uw OnderHanden Werk (OHW) is, elk moment kunnen beschikken over een overzichtelijke omzetprognose die u in opdrachtportefeuille heeft, inclusief hardheid en begrotingscheck. Hiervoor en meer kunt u een beroep op ons doen. Wij kunnen onder andere uw debiteurenbeheer inzichtelijk maken en verbeteren, winst- en verliesprojecten analyseren en projectinvesteringen beoordelen ten opzichte van het projectrendement. Heeft u wel eens uitgerekend of uw begroting haalbaar is aan de hand van de productiviteitscijfers?

Mogelijke items: financiële maand- of kwartaalrapportages, inzicht en advies in; OHW, investeringskosten ten opzichte van projectrendement, debiteurenbeheer, omzetplanning en hardheid, mogelijke omzet ten opzichte van de productiviteit, uurtariefberekeningen, winst- en verliesananalyses, etc.

Algemene zaken

Dit is veelal een 'restitem' waar veel aspecten onder vallen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de automatisering, verzekeringen, facilitair beheer, PR- en acquisitie, etc.

Ervaring

Wij hebben jarenlange ervaring als bureaumanager en MT-lid bij A12 Architecten BNA (www.A12architecten.nl), bij projectmanagementbureau CNL management (www.CNLmanagement.nl) en een kortere periode als bureaumanager bij BD Architectuur (www.BDarchitectuur.nl). Tevens waren wij in deze perioden bureauvertegenwoordiger en sparringpartner bij de BNA-sessies (www.BNA.nl) voor bureaumanagers.

Wij gaan in vertrouwen met al uw informatie om! Deze vertrouwelijkheid leggen wij dan ook schriftelijk met u vast.