• Tollenburglaan 3
  • 4033 DG Lienden
  • +31 (0)6 23273440

De crisis viert in de bouwsector nog hoogtij. Vandaag, 23 januari 2013, meldt Cobouw dat geen enkele sector zwaarder werd getroffen dan de bouwsector; in totaliteit 11.235 faillissementen in 2012. En dat na de afgelopen zware jaren en de nog zwaardere verwachtingen voor 2013. Geen wonder dus dat de overgebleven bureaus de ‘gaten in de markt’ zoeken. Innovatie mag gerust hèt woord van de crisis worden genoemd, het is de ‘survival of the fittest’. In een eerder artikel lichtten we Ketensamenwerking al toe, zoals ook Lean en BIMmen bekende innovatieve ontwikkelingen zijn.

“De Nieuwe Architect is onzin!”

Dirk van Suilichem vertelt: “De Nieuwe Architect is onzin, melden criticasters. En inderdaad, het bestaat ook niet, nog nergens is dè definitie vastgesteld. Maar toch geeft het een stroming aan die door de huidige crisis niet te stoppen is. De zin of onzin van De Nieuwe ArchitectWe kennen allemaal het Nieuwe Werken, qua marketing is De Nieuwe Architect dus een goed gekozen naam om je te (willen) onderscheiden van je concurrenten. Negeer je dit als architect, dan heb je kans dat je dit gaat merken in je opdrachtenportefeuille met alle gevolgen van dien.”

Wat is De Nieuwe Architect?

Een definitie van een stroming, een zogenaamd containerbegrip. Toch geeft Dirk hier zijn visie op, hij herleidt het tot 3 aspecten: milieu, huisvesting & ICT en tenslotte organisatie & proces. Een Nieuwe Architect…

1. …is een duurzame, dus maatschappelijke verantwoorde, onderneming (MVO);

2. …maakt gebruik van Het Nieuwe Werken, flexibele goedkope huisvesting (meervoudig flexibel gebruik van een gebouw met andere partijen, en/of openbare werk- en vergaderfaciliteiten op goed bereikbare en gefaciliteerde plaatsen);

3. …is bovenal anders georganiseerd en heeft een aangepast projectproces en verdienmodel.

Het laatste punt heeft een nadere toelichting nodig:

a. de belangenbehartiging van de opdrachtgever staan in crisistijd weer centraal. Dus het nemen in plaats van het verleggen van verantwoordelijkheden, en focus op het eindproduct in plaats sturing op interne financiën;

b.  integratie van Projectontwikkeling en Beheer & Onderhoud: ketensamenwerking. De keten is dus gegroeid en in elkaar geschoven (de kostprijs van het eindproduct is ondergeschikt aan de exploitatiekosten zoals onderhoud en energiebeheer). Er is meer openheid en gebruik van kennis van de ketenpartners;

c. èn lagere adviseurshonoraria door bovengenoemde ketensamenwerking en het minimaliseren van overhead (zelfstandigen zonder kantoor en personeel, die elkaar helpen zonder direct kosten in rekening brengen). Ketenpartners maken afspraken over het verdienmodel, anders dan een regulier bureau.

Nawoord

In onze branche hebben we te maken met veel hoger opgeleiden. Die hebben behoefte aan definities zodat ze kunnen toetsen (en aangeven) dat ze er aan (kunnen) voldoen. Brancheorganisatie BNA probeert hier de vinger op de leggen, geen gemakkelijke opgave. BNAVan daaruit kunnen ze vervolgens deze innovatie mede vormgeven: "De nieuwe realiteit vraagt om een nieuwe architect". BNA-Beleidsmedewerker Jasper Kraaijeveld: "De Nieuwe Architect zorgt voor slimme, mooie, goede huisvesting, vastgoedwaarde en een duurzame exploitatie".

Laten we dus ophouden te discussiëren over de zin en onzin van De Nieuwe Architect en haar definitie. De markt heeft een behoefte en DIE moet ingevuld worden, vraag en aanbod bepalen de markt: een oeroud en beproefd principe. Toch is onderling overleg over deze stroming waardevol en kan niemand ontkennen dat er voordelen zitten aan onder andere Ketensamenwerking en De Nieuwe Architect. Dynamische en innovatieve bedrijven spelen handig en snel op deze markt in, zoals het Architectenconsortium. Deze kennis moeten we delen: DvS management & advies adviseert en begeleid jou daarom ook graag veilig naar… De Nieuwe Toekomst?

Terug naar overzicht